ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის სამოქმედო გეგმა 1/30/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის სამოქმედო გეგმა 3/7/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 2013 წლის სამოქმედო გეგმა 12/19/2013
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის სამოქმედო გეგმა 1/29/2016
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 2017 წლის სამოქმედო გეგმა 1/30/2017
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმა 1/29/2018
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%