ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი - მაია გუგუციძე 12/24/2013
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი - ნელი ბაიანდუროვი 1/25/2016
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%