ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საქართველოს პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ანგარიში, 2014 წლის მდგომარეობით 1/27/2015
საქართველოს პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ანგარიში, 2013 წლის მდგომარეობით 12/23/2013
საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში, 2015 წელი 3/31/2016
Poll Are you using eauction.ge
 
55%
 
32%
 
9%
 
3%