ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საქართველოს პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ანგარიში, 2014 წლის მდგომარეობით 1/27/2015
საქართველოს პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ანგარიში, 2013 წლის მდგომარეობით 12/23/2013
საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში, 2015 წელი 3/31/2016
საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში, 2016 წელი 1/30/2017
საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში, 2017 წელი 1/10/2018
საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში, 2018 წელი 1/17/2019
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%