ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/19/2015
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/23/2015
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/30/2015
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/27/2015
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/8/2014
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/15/2014
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2014
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 12/19/2013
განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით 1/29/2016
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%