ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილება 27.01.2015
საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის №46 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 27.01.2045
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესი 19.12.2013
საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატრების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის N46 ბრძანებულება 19.12.2013
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.