ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/19/2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/23/2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/27/2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/8/2014
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/9/2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/23/2014
ინფორმაცია დასაქმებულ პირებზე 12/19/2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/14/2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/22/2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/20/2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/28/2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/18/2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/5/2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/10/2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/6/2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/10/2018
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/26/2018
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/6/2018
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/12/2018
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/17/2019
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2019
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%