ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 19.10.2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 23.07.2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 16.04.2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 27.01.2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 08.10.2014
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 09.07.2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, გენდერულ ჭრილში, 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 23.04.2014
ინფორმაცია დასაქმებულ პირებზე 19.12.2015
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 14.01.2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 22.04.2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 20.07.2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 28.10.2016
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 18.01.2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 05.04.2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 10.07.2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 06.10.2017
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 10.01.2018
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში, 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 26.04.2018
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.