ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2015 წლის მესამე კვარტალი 10/22/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2015 წლის მეორე კვარტალი 7/23/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2015 წლის პირველი კვარტალი 4/20/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2014 წლის მეოთხე კვარტალი 1/28/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2014 წლის მესამე კვარტალი 10/22/2014
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2014 წლის მეორე კვარტალი 7/18/2014
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2014 წლის პირველი კვარტალი 4/16/2014
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2013 წელი. 1/24/2014
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2015 წლის მეოთხე კვარტალი 1/27/2016
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/26/2016
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/21/2016
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/28/2016
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/27/2017
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/5/2017
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%