ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/22/2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/23/2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/20/2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/30/2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/22/2014
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/18/2014
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2014
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია, 2013 წლის მდგომარეობით 1/24/2014
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/27/2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/26/2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/21/2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/28/2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/27/2017
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/5/2017
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%