ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 22.10.2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 23.07.2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 20.04.2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 30.01.2015
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 22.10.2014
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 18.07.2014
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 16.04.2014
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია, 2013 წლის მდგომარეობით 24.01.2014
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 27.01.2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 26.04.2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 21.07.2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 28.10.2016
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 27.01.2017
ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 05.04.2017
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.