ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/22/2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/28/2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით. 4/16/2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/29/2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/22/2014
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/21/2014
ინფორმაცია რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2014
ინფორმაცია რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2013 წლის მდგომარეობით 1/24/2014
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/29/2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 4/27/2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/29/2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/28/2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/30/2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/5/2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/10/2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/6/2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/10/2018
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/26/2018
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/6/2018
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/12/2018
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/17/2019
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2019
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%