ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 22.10.2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 28.07.2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით. 16.04.2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 29.01.2015
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 22.10.2014
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 21.07.2014
ინფორმაცია რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 16.04.2014
ინფორმაცია რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2013 წლის მდგომარეობით 24.01.2014
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 29.01.2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 27.04.2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 29.07.2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 28.10.2016
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 30.01.2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 05.04.2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 10.07.2017
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 06.10.2017
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.