ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/22/2015
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/28/2015
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2015
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/29/2015
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/22/2014
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/21/2014
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2014
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2013 წლის კვარტლის მდგომარეობით 1/24/2014
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/29/2016
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/25/2016
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/27/2016
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/28/2016
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/30/2017
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/5/2017
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/10/2017
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/6/2017
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/10/2018
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/26/2018
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 7/6/2018
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 10/12/2018
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1/17/2019
სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 4/16/2019
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%