ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 22.10.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 28.07.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით. 16.04.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 29.01.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 22.10.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 21.07.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 16.04.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ, 2013 წლის მდგომარეობით 24.01.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ, 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 29.01.2016
ინფორმაცია გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ, 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 27.04.2016
ინფორმაცია გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 29.07.2016
ინფორმაცია გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 28.10.2016
ინფორმაცია გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ, 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 30.01.2017
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
52%
 
38%
 
6%
 
2%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.