ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით, 2014 წლის მდგომარეობით 1/28/2015
სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით, 2013 წლის მდგომარეობით 1/22/2014
სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, 2015 წლის მდგომარეობით 3/31/2016
სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, 2016 წლის მდგომარეობით 3/30/2017
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%