ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად, 2014 წელი 1/29/2015
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად, 2013 წელი 1/22/2014
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად, 2015 წელი 3/30/2016
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად, 2016 წელი 3/30/2017
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად, 2017 წელი 2/2/2018
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად, 2018 წელი 2/14/2019
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%