ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის თანხები არ გამოყოფილა
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%