ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N771 ბრძანება, განახლებული 12/8/2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N310 ბრძანება, განახლებული 8.12.2015 12/8/2015
საქართველოს მთავრობის N141 დადგენილება, განახლებული 3/13/2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N669 ბრძანება, განახლებული 1/27/2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N310 ბრძანება, განახლებული 1/26/2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N771 ბრძანება, განახლებული 1/26/2014
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N310 ბრძანება, განახლებული 6/6/2014
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N771 ბრძანება, განახლებული 6/6/2014
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N669 ბრძანება, განახლებული 3/14/2014
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N670 ბრძანება 12/19/2013
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N824 ბრძანება 12/19/2013
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N669 ბრძანება 12/19/2013
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N310 ბრძანება 12/19/2013
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N771 ბრძანება 12/19/2013
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონი 12/19/2013
სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონი 12/19/2013
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 15 ივნისის N125 ბრძანება 6/21/2016
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 15 ივნისის N125 ბრძანება, განახლებული 1/23/2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 15 ივნისის N125 ბრძანება, განახლებული 2/28/2017
სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონი, განახლებული 12/20/2017
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%