ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება 16.12.2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სააგენტოს შინაგანაწესი 16.04.2015
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება 01.07.2014
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება 23.12.2013
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი 19.12.2013
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შექმნის ბრძანებულება 19.12.2013
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შრომის შინაგანაწესი, განახლებული 20.02.2017
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შრომის შინაგანაწესი, განახლებული 25.07.2017
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება, განახლებული 27.07.2017
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება, განახლებული 25.06.2018
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.