ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში 1/28/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ 2013 წლის ანგარიში 1/22/2014
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ 2015 წლის ანგარიში 3/31/2016
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ 2016 წლის ანგარიში 3/30/2017
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ 2017 წლის ანგარიში 3/30/2018
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ 2018 წლის ანგარიში 3/29/2019
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%