სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო  
იურიდიული სამსახურის უფროსი

თამილა ლომიძე
დაბადების თარიღი: 23.03.1967

დაბადების ადგილი: ქ.ლაგოდეხი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

                        ენების ცოდნა: ქართული(მშობლიური) რუსული, გერმანულიგანათლება/კვალიფიკაცია

1984-1990 წწ. - ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნე
 
1986-1990 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ჟურნალისტი

2015 წ. - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით;

                                                 
2015 წ. - ლიდერობა და მენეჯმენტი (ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.) 
   

2013 წ. - პროექტების მართვა, (ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.)            
 

2013 წ. - ზოგადი მენეჯმენტი და დროის მართვა (ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.)                                      
2011 წ. - სახელმწიფო ენა და ეფექტური კომუნიკაცია (ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.) 

2010 წ. - სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა (იუსტიციის სასწავლო  ცენტრი.)

2005 წ. - მოსამართლეობის საკვალფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით.                   

2001 წ. - სასამართლოების ადმინისტრირება - ტრენინგი, აშშ, ნიუ-ჯერსის უმაღლესი სასამართლო;


სამუშაო გამოცდილება

2011 წლიდან   დღემდე -   სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს" იურიდიული სამსახურის უფროსი;

2008 - 2011 წწ. - სსიპ   "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს" საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2007-2008 წწ. - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროის მომსახურების სააგენტოს’’ საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის  კონსულტანტი;
 
2006-2007 წწ. - სსიპ ,,საფინანნო სააგენტოს’’ იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
 
2000-2004 წწ.  - საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის მდივანი;
 
2005 წ. - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
 
2004-2005 წწ. –საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო  სასამართლოების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი;
 
2004 წ.-საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი;
 
2002-2004 წწ. -საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე;
 
2000-2002 წწ.-საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ნორმატიული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;
 
1999-2000 წწ.-საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ნორმატიული უზრუნველოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
 
1998-1999 წწ - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ნორმატიული უზრუნველყოფის სამმართველოს  კონსულტანტი;
 
1990 -1997 წწ. - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო განყოფილების სპეციალისტი;
 
1986-1990 წწ.  - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სასამართლო პრაქტიკის განყოფილების სპეციალისტი;
 
1985-1986 წწ. - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს  სამოქალაქო განყოფილების კანცელარიის სპეციალისტი; 
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.