სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
მომსახურების ხარისხის მართვისა და კომუნიკაციის განყოფილების უფროსი

ნატო ბერიანიძე
დაბადების თარიღი: 07.06.1987

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

                       ენების ცოდნა: ქართული(მშობლიური) რუსული, ინგლისური


განათლება/კვალიფიკაცია

1993-2004წწ. - ქ. თბილისის მე-2  ექსპერიმენტული სკოლა;

2004-2008წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალური მეცნიერების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკის მეცნიერების
სპეციალობით;

2013-2015წწ. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) –  მმართველობის სკოლა - ადგილობრივი თვითმმართველობა - სამაგისტრო პროგრამა;

2012-2015წწ. - ტრენინგები: „სახელმწიფო ენა და ეფექტური კომუნიკაცია“, ზოგადი მენეჯმენტი და დროის მართვა, პროექტის მართვა, მარკეტინგის საფუძვლები და გაყიდვების ტექნიკები, 1C - ის საწარმოს მართვის პროგრამა (ERP) - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2015 წ. - “Administrative Reform in a Global Environment” – (ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი, ვენა, 2015). 


სამუშაო გამოცდილება

2015 წლიდან დღემდე - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო”  სტრატეგიული განვითარების სამსახური, მომსახურების ხარისხის მართვისა და კომუნიკაციის განყოფილების უფროსი;

2015 წელი - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო” მარკეტინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

2013 - 2015წწ. - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო”, მარკეტინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2012-2013წწ. - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო”, განსაკარგავად გადაცემული ქონების განყოფილების უფროსი;

2010-2012წწ. - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო”, სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების განკარგვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

2009-2010წწ. - სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო”, საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის ლოჯისტიკის, ადამიანური რესურსებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

2007-2009 წწ. - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო პრივატიზების დეპარტამენტი , პრივატიზების ორგანიზების სამმართველო;
 
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
53%
 
33%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.